Instellingen

In het Huis zijn 3 instellingen, gevestigd met een maatschappelijke doelstelling:

1. De Kloosterkeuken
2. De Bengels
3. De Heeren van Zorg

De Kloosterkeuken
Met een eigen ingang aan de Hagestraat 12 is gevestigd het restaurant De Kloosterkeuken. Het team van de Kloosterkeuken staat onder leiding van chef-kok Ben, mai^tre Richard en souschef Orlanda. Zij geven leiding aan een bijzonder team medewerkers in de keuken en de bediening. Een team dat bestaat uit jongeren tussen de 15 tot 27 jaar, die door welke omstandigheid dan ook, zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Hier krijgen zij de kans om hun leven weer op de rit te krijgen. De Kloosterkeuken maakt deel uit van de leerwerkbedrijven van Perspectief B.V. een samenwerkingsverband tussen de gemeente Haarlem, Dunamare Onderwijsgroep, ROC-Nova college, Paswerk en Bureau Jeugdzorg.

Voor meer informatie: www.dekloosterkeuken.nl

De Bengels
Kinderopvang Haarlem heeft in het Huis een locatie voor de naschoolse opvang van kinderen 4 t/m 12 jaar van twee basisscholen in de buurt, de Veronicaschool en de Hannie Schaftschool. Ingang Hagestraat 10.

Voor meer informatie: www.kinderopvanghaarlem.nl

Missie
De Heeren van Zorg wil toonaangevend zijn op het gebied van samenwerken met haar cliŽnten en iedereen die bij hen betrokken is. Samen denken en samen doen is ons uitgangspunt, kortom "samen redzaam" zijn. Wij willen vernieuwend en modern zijn in een organisatie waarin respect voor elkaar een groot goed is. Onze cliŽnten zijn sturend voor onze koers en samen met hen en hun netwerk organiseren wij de zorg en ondersteuning en maken we samen plannen voor de toekomst.

In onze dienstverlening houden wij nadrukkelijk rekening met de omgeving van onze cliŽnten, in de ruimste zin van het woord. De Heeren van Zorg wil haar kennis, ervaring en deskundigheid delen om mensen te ondersteunen bij het voor hen zinvol participeren in een steeds veranderende maatschappij. Ons doel is om zoveel mogelijk cliŽnten in de maatschappij te laten wonen en deelnemen.

Visie
De visie van De Heeren van Zorg is zeer vooruitstrevend op het gebied van creŽren van mogelijkheden ten behoeve van alle mensen met een hulpvraag. Een cliŽnt heeft net als ieder ander keuzevrijheid om zijn of haar eigen leven vorm te geven en dromen te verwezenlijken. Hierin staat creŽren zelf- en samenredzaamheid centraal. Ontwikkel je eigen mogelijkheden en creŽer je eigen leven. Alle mensen hebben mogelijkheden en beperkingen. De Heeren van Zorg vult aan waar beperkingen een rol spelen, ondersteunt en denkt mee waar mogelijkheden een rol spelen. CliŽnten hebben het recht om hun eigen keuzes te maken en te leren van hun goede en foute keuzes. De Heeren van Zorg is van mening dat cliŽnten zich veilig moeten kunnen voelen in eigen huis. Vanuit die veiligheid werken wij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van clienten om hen beter voor te bereiden op hun uitstroom.  

Voor meer informatie: www.deheerenvanzorg.nl